Görüntü İşleme, Python

Gri Resmin Histogramını Bulma Algoritması – Görüntü İşleme

Bu yazıda gri resmin histogramını yani piksel değerlerinden kaçar tane olduğunu bulan algoritmayı inceleyeceğiz. Python kodunu aşağıda bulabilirsiniz. Histogram Bulma [crayon-5e4c36d8b62db155287124/] İstenirse matplotlib kütüphanesi yardımı ile histogram görsel olarak verilebilir.

Görüntü İşleme, Python

Kontrast ve Parlaklık Algoritması – Görüntü İşleme

Bu yazıda resimde parklaklık ve kontrast(karşıtlık) değerlerini değiştirmek için oluşturduğum algoritmayı inceleyeceğiz. Python ile bu algoritmayı uygulayacağız. Kontrast Değiştirme Algoritması [crayon-5e4c36d8b6ef5298467953/] Parklaklık Değiştirme Algoritması [crayon-5e4c36d8b6f00629313520/]

Görüntü İşleme, Python

Resmi Sağa ve Sola Döndürme Algoritması – Görüntü İşleme

Görüntüleri işlerken bazen resimleri döndürmek isteyebiliriz. Resimlerde 90° sağa ve sola döndürme işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliriz. Bu yazıda algoritmamı python ile uygulayarak paylaşıyorum. Devamında da daha basit şekilde opencv fonksiyonları ile resim çevirme işlemini gerçekleştireceğiz. Resmi Sağa Döndürme Algoritması [crayon-5e4c36d8b7e8e842553625/] Resmi Sola Döndürme Algoritması [crayon-5e4c36d8b7e95158502734/] OpenCV ile Resim Döndürme [crayon-5e4c36d8b7e98335728318/]  

Makine Öğrenmesi

Python Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon)

Bu yazıda Makine Öğrenmesi konularından olan Multiple Linear Regression  (Çoklu Doğrusal Regresyon) konusuna değineceğiz. Daha önceden yazmış olduğum Basit Doğrusal Regresyon konusunu bu yazıyı okumadan önce incelemenizi öneririm. Çoklu Doğrusal Regresyon Nedir? Bağımlı değişkendeki toplam değişimi açıklamak için birden fazla açıklayıcı değişkenin kullanıldığı regresyon modeline Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon) modeli denir. Çoklu doğrusal regresyonun amacı, açıklayıcı (bağımsız) değişkenler ile yanıt (bağımlı) değişken arasındaki doğrusal ilişkiy

Python, Veri Bilimi

Python Pandas Kütüphanesi Kapsamlı Anlatım

Pandas kütüphanesi python için bir veri analizi kütüphanesidir. Veri biliminde kullanılan en önemli kütüphanelerden biridir. Pandas kütüphanesinin en güzel yanı, verileri (CSV veya TSV dosyası veya bir SQL veritabanı gibi) alması ve istatistiksel bir yazılımdaki tabloya çok benzeyen dataframe adı verilen satır ve sütunlarla bir Python nesnesi oluşturmasıdır (bunun için Excel veya SPSS'i düşünün). Pandas açık kaynaktır, kullanımı ücretsizdir (BSD lisansı altında) ve başlangıçta Wes McKinney tarafından yazılmıştır. Pandas ve Diğer Kütüphaneleri Dahil Etme Pandas kütüphan