Mert Can Öztürk Yazılım Mühendisi - Oyun Geliştirici

Mert Can Öztürk | Yazılım Mühendisi - Oyun Geliştirici Blog

0

Python Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon)

Bağımlı değişkendeki toplam değişimi açıklamak için birden fazla açıklayıcı değişkenin kullanıldığı regresyon modeline Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon) modeli denir. Çoklu doğrusal regresyonun amacı, açıklayıcı (bağımsız) değişkenler ile yanıt (bağımlı) değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi modellemektir.

0

Python Pandas Kütüphanesi Kapsamlı Anlatım

Pandas kütüphanesi python için bir veri analizi kütüphanesidir. Veri biliminde kullanılan en önemli kütüphanelerden biridir. Pandas kütüphanesinin en güzel yanı, verileri (CSV veya TSV dosyası veya bir SQL veritabanı gibi) alması ve istatistiksel bir yazılımdaki tabloya çok benzeyen dataframe adı verilen satır ve sütunlarla bir Python nesnesi oluşturmasıdır (bunun için Excel veya SPSS’i düşünün).Pandas açık kaynaktır, kullanımı ücretsizdir (BSD lisansı altında) ve başlangıçta Wes McKinney tarafından yazılmıştır.