Projeler, Yazılım Mühendisliği

Kira Project Management System

Proje Adı: Kira Project Management System Amaç/Vizyon: Çevik model kullanan yazılım şirketleri için Kira Proje Yönetim Sistemi adı verilen proje geliştirilecektir. Çevik yazılım modellerinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yazılım çalışmaları takip edilmesi ve yönetilmesi kolay olmalıdır. Takımlar aralarında iletişim halinde olmak mecburiyetindedirler. Kira Proje Yönetim Sistemi şeffaf bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Sistemin Kullanıcıları: Coder Reviewer Dev Entegrator Admin İşlevsel İhtiyaçlar: Yeni iş oluşturm