Nisan, 2019 | Mert Can Öztürk | Yazılım Mühendisi - Oyun Geliştirici

Monthly Archive: Nisan 2019

0

Unity 3d Çarpışma Kontrolü (Collisions, Colliders)

Bu derste, Unity 3D’nin yerleşik çarpışma sistemini tanıtacağım. Oyun nesnelerinize çarpıştırıcı ve katı elemanlar eklemeyi, aralarındaki çarpışmaların nasıl algılandığını ve bunlara nasıl tepki vereceğini ve fizik motoru tarafından tetiklenen olayları komut dosyasıyla nasıl çarpıştıracağınızı ve dinleyeceğinizi ele alacağız.

0

Unity C# Command Design Pattern

Nesne yönelimli programlamada Command Design Pattern, bir nesneyi bir eylemi gerçekleştirmek veya daha sonra bir olayı tetiklemek için gereken tüm bilgileri içine almak için kullanılan davranışsal bir tasarım desenidir.