Makine Öğrenmesi

Python Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon)

Bu yazıda Makine Öğrenmesi konularından olan Multiple Linear Regression  (Çoklu Doğrusal Regresyon) konusuna değineceğiz. Daha önceden yazmış olduğum Basit Doğrusal Regresyon konusunu bu yazıyı okumadan önce incelemenizi öneririm. Çoklu Doğrusal Regresyon Nedir? Bağımlı değişkendeki toplam değişimi açıklamak için birden fazla açıklayıcı değişkenin kullanıldığı regresyon modeline Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon) modeli denir. Çoklu doğrusal regresyonun amacı, açıklayıcı (bağımsız) değişkenler ile yanıt (bağımlı) değişken arasındaki doğrusal ilişkiy