Görüntü İşleme, Python

Gri Resmin Histogramını Bulma Algoritması – Görüntü İşleme

Bu yazıda gri resmin histogramını yani piksel değerlerinden kaçar tane olduğunu bulan algoritmayı inceleyeceğiz. Python kodunu aşağıda bulabilirsiniz. Histogram Bulma [crayon-5e4c464e2ca36055921764/] İstenirse matplotlib kütüphanesi yardımı ile histogram görsel olarak verilebilir.

Görüntü İşleme, Python

Kontrast ve Parlaklık Algoritması – Görüntü İşleme

Bu yazıda resimde parklaklık ve kontrast(karşıtlık) değerlerini değiştirmek için oluşturduğum algoritmayı inceleyeceğiz. Python ile bu algoritmayı uygulayacağız. Kontrast Değiştirme Algoritması [crayon-5e4c464e2d5fd248032097/] Parklaklık Değiştirme Algoritması [crayon-5e4c464e2d604440049227/]

Görüntü İşleme, Python

Resmi Sağa ve Sola Döndürme Algoritması – Görüntü İşleme

Görüntüleri işlerken bazen resimleri döndürmek isteyebiliriz. Resimlerde 90° sağa ve sola döndürme işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliriz. Bu yazıda algoritmamı python ile uygulayarak paylaşıyorum. Devamında da daha basit şekilde opencv fonksiyonları ile resim çevirme işlemini gerçekleştireceğiz. Resmi Sağa Döndürme Algoritması [crayon-5e4c464e2e30c887321154/] Resmi Sola Döndürme Algoritması [crayon-5e4c464e2e315436292405/] OpenCV ile Resim Döndürme [crayon-5e4c464e2e318366902207/]  

Görüntü İşleme, Python

Python Resimdeki Metini Sesli Şekilde Okuma

Bu yazımızda Python ile görseldeki metinsel ifadeleri sesli şekilde okuma işlemini gerçekleştireceğiz. Projemizde 5 farklı kütüphane kullanacağız burda farklı olarak pytesseract ve pyttsx3 kütüphanelerinin eklenmesini anlatacağım. Anlatıma geçmeden önce aşağıdaki videodan projeyi inceleyebilirsiniz. Pytesseract Kütüphanesi Tesseract ocr bize resimden metin çıkarma işlemi konusunda yardımcı olan bir kütüphanedir. Adım 1: Öncelikle buraya tıklayarak kütüphanemizi indirip kuruyoruz. Fakat yüklediğimiz konumu unutmamamız gerekiyor çünkü daha sonra kodumuzda kullanacağız.