Makine Öğrenmesi | Mert Can Öztürk | Yazılım Mühendisi - Oyun Geliştirici

Category: Makine Öğrenmesi

0

Python Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon)

Bağımlı değişkendeki toplam değişimi açıklamak için birden fazla açıklayıcı değişkenin kullanıldığı regresyon modeline Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon) modeli denir. Çoklu doğrusal regresyonun amacı, açıklayıcı (bağımsız) değişkenler ile yanıt (bağımlı) değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi modellemektir.

0

Makine Öğrenmesi Veri Ön İşleme (Data Preprocessing)

Makine öğrenmesinde Veri Ön İşleme (Data Processing) makine öğrenmesi algoritmalarını kullanmadan önce mutlaka yapılması gereken ve öğrenmeyi doğrudan etkileyip kolaylaştıran bir adımdır. Bu yazıda bazı python kütüphanelerini kullanarak verilerimizi ön işleme yöntemlerinden geçirmeye değineceğiz.