Makine Öğrenmesi

Python Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon)

Bu yazıda Makine Öğrenmesi konularından olan Multiple Linear Regression  (Çoklu Doğrusal Regresyon) konusuna değineceğiz. Daha önceden yazmış olduğum Basit Doğrusal Regresyon konusunu bu yazıyı okumadan önce incelemenizi öneririm. Çoklu Doğrusal Regresyon Nedir? Bağımlı değişkendeki toplam değişimi açıklamak için birden fazla açıklayıcı değişkenin kullanıldığı regresyon modeline Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon) modeli denir. Çoklu doğrusal regresyonun amacı, açıklayıcı (bağımsız) değişkenler ile yanıt (bağımlı) değişken arasındaki doğrusal ilişkiy

Eğitim, Makine Öğrenmesi, Python, Veri Bilimi

Python Numpy Kütüphanesi Kapsamlı Anlatım

Bu yazıda Python kütüphanelerinden olan Numpy kütüphanesine değineceğim. "Numpy ne işe yarar?" "Numpy nasıl kullanılır"? gibi soruların cevaplarını vereceğim. Numpy Nedir? Numpy veri bilimi için kullanılan bir kütüphanedir. Bilimsel hesaplamaları Numpy ile hızlı şekilde yapabiliriz. Bunların yanı sıra aşağıdaki işlevleri yerine getirmede oldukça başarılıdır. Güçlü bir n boyutlu dizi nesnesi Karmaşık fonksiyonlar C / C++ ve Fortran kodunu entegre etmek için araçlar Kullanışlı doğrusal cebir, Fourier dönüşümü ve Rastgele sayı yetenekleri &n

Makine Öğrenmesi

Makine Öğrenmesi Python İle Basit Doğrusal Regresyon

Basit Doğrusal Regresyon Nedir? Makine öğrenmesi yöntemlerinden biri olan Basit Doğrusal Regresyon (Simple Linear Regresyon) , bir metrik değişkeni başka bir metrik değişkenle doğrusal bir ilişkiden tahmin eden bir tekniktir.  Bir değişken başka bir değişkene doğrusal olarak artıyor veya azalıyorsa Basit Doğrusal Regresyon kullanmak mantıklıdır. Bir örnek ile açıklamaya çalışalım. IQ Değerlerinden Çalışma Performansının Tahmin Edilmesi (Örnek) Aşağıda gördüğünüz veri seti üzerinden iq değerlerine göre çalışanların çalışma performansların görebiliyoruz. Şimdi bu ve

Makine Öğrenmesi

Makine Öğrenmesi Veri Ön İşleme (Data Preprocessing)

Makine öğrenmesinde Veri Ön İşleme (Data Processing) makine öğrenmesi algoritmalarını kullanmadan önce mutlaka yapılması gereken ve öğrenmeyi doğrudan etkileyip kolaylaştıran bir adımdır. Bu yazıda bazı python kütüphanelerini kullanarak verilerimizi ön işleme yöntemlerinden geçirmeye değineceğiz. Veri Ön İşleme Yöntemleri Eksik Verilerin Düzeltilmesi Kategorik Verilerin Elverişli Hale Getirilmesi Numpy Arrayların DataFrame'ye Dönüştürülmesi ve Birleştirilmesi Standartlaştırma İşlemleri Kullanılacak Olan Veri Seti Aşağıda gerçeği yansıtmayan veri setini ku