Projeler, Yazılım Mühendisliği

Kira Project Management System

Proje Adı: Kira Project Management System Amaç/Vizyon: Çevik model kullanan yazılım şirketleri için Kira Proje Yönetim Sistemi adı verilen proje geliştirilecektir. Çevik yazılım modellerinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yazılım çalışmaları takip edilmesi ve yönetilmesi kolay olmalıdır. Takımlar aralarında iletişim halinde olmak mecburiyetindedirler. Kira Proje Yönetim Sistemi şeffaf bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Sistemin Kullanıcıları: Coder Reviewer Dev Entegrator Admin İşlevsel İhtiyaçlar: Yeni iş oluşturm

Projeler, Yazılım Mühendisliği

Market Zinciri Sistemi ve Android Raporlama Uygulaması Projesi

Proje Adı: Super Market Chain System Amaç/Vizyon: Market zincirlerinin takip edilebilir ve kolay bir şekilde yönetilmesi için bir market sistemi uygulaması yapmak amaçlanmaktadır. Farklı şubeler için ayrı veri tabanları kullanılmadan tek veri tabanı üzerinden erişim sağlanacaktır. Veri tabanı Microsoft Azure portalında saklanacaktır. Yönetici tarafında da raporlama kısmı yapılacaktır. Aynı zamanda yönetici için bir android raporlama uygulaması yapılacaktır.