Makine Öğrenmesi Çoklu Doğrusal Regresyon

Bu yazıda Makine Öğrenmesi konularından olan Multiple Linear Regression  (Çoklu Doğrusal Regresyon) konusuna değineceğiz. Daha önceden yazmış olduğum Basit Doğrusal Regresyon konusunu bu yazıyı okumadan önce incelemenizi öneririm.

Çoklu Doğrusal Regresyon Nedir?

Bağımlı değişkendeki toplam değişimi açıklamak için birden fazla açıklayıcı değişkenin kullanıldığı regresyon modeline Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon) modeli denir. Çoklu doğrusal regresyonun amacı, açıklayıcı (bağımsız) değişkenler ile yanıt (bağımlı) değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi modellemektir.

Çoklu Doğrusal Regresyon Formülü

yi= β0+ β1xi1+ β2xi2++βpxip +ϵ

for i=n :

yi= bağımlı değişken

xi= açıklayıcı değişken

β0= y – kesişim (sabit terim)

βp = her açıklayıcı değişken eğim katsayıları

ϵ = hata miktarı

Python İle Çoklu Doğrusal Regresyon

Yıllık gelir ve yaş özelliklerine göre harcama puanı tahmini yapmaya çalışacağız.

Veri Seti Mall Customers DataSet

Tagged With:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.