Oyun Programlama

Unity C# Command Design Pattern

Command Design Pattern Nedir? Nesne yönelimli programlamada Command Design Pattern, bir nesneyi bir eylemi gerçekleştirmek veya daha sonra bir olayı tetiklemek için gereken tüm bilgileri içine almak için kullanılan davranışsal bir tasarım desenidir. Bu bilgiler yöntem adını, yöntemin sahibi olan nesneyi ve yöntem parametreleri için değerleri içerir. Aşağıdaki senaryonun ardındaki fikir, bir box gameobject'iniz olduğu ve ardından kutuyu WASD ile hareket ettirebileceğinizdir. Ancak komut düzeni sayesinde, Z tuşuyla hareketleri geri alma ve tüm hareketleri en baştan R tu