oyun geliştirme | Mert Can Öztürk | Yazılım Mühendisi - Oyun Geliştirici

Tagged: oyun geliştirme

0

Unity 3d Çarpışma Kontrolü (Collisions, Colliders)

Bu derste, Unity 3D’nin yerleşik çarpışma sistemini tanıtacağım. Oyun nesnelerinize çarpıştırıcı ve katı elemanlar eklemeyi, aralarındaki çarpışmaların nasıl algılandığını ve bunlara nasıl tepki vereceğini ve fizik motoru tarafından tetiklenen olayları komut dosyasıyla nasıl çarpıştıracağınızı ve dinleyeceğinizi ele alacağız.