veri bilimi | Mert Can Öztürk | Yazılım Mühendisi - Oyun Geliştirici

Tagged: veri bilimi

0

Python Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon)

Bağımlı değişkendeki toplam değişimi açıklamak için birden fazla açıklayıcı değişkenin kullanıldığı regresyon modeline Multiple Linear Regression (Çoklu Doğrusal Regresyon) modeli denir. Çoklu doğrusal regresyonun amacı, açıklayıcı (bağımsız) değişkenler ile yanıt (bağımlı) değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi modellemektir.